5 Tips voor het vergelijken van telefoonservices

Niet alleen de werkwijze kan per bedrijf verschillen, ook de opbouw van bijvoorbeeld tarieven. Hier alvast vijf handige tips voor het vergelijken van aanbieders van een telefoonservice zoals Interswitch:

1) Deskundigheid
2) Meetbare afspraken
3) Wat doet men zelf
4) Rekenwijze
5) Continuïteit dienstverlening

Deskundigheid
Wel of niet uitbesteden kan een lastige beslissing zijn. Het laten afhandelen van uw klantcontact door een externe partij is een kwestie van vertrouwen. Heeft een aanbieder van telefoondiensten ervaring met uw type klanten en diensten? Is er bij het bedrijf voldoende deskundigheid aanwezig om gesprekken voor uw organisatie professioneel en kwalitatief goed af te handelen?

Meetbare afspraken
Staat de telefoondienst open voor het maken van meetbare afspraken?
Bijvoorbeeld over de service levels.

Wat doet men zelf
Op het moment dat u op zoek bent naar een 24 uurs dienst is het handig om te weten dat niet alle bedrijven die telefoonservices aanbieden deze in de praktijk zelf uitvoeren. Vraag aan de aanbieder of men 24/7 zelf de dienstverlening uitvoert, of dat men hiervoor samenwerkt met een collegabedrijf.

Als een telefoonservice hulp krijgt van een andere partij hoeft dit niet te betekenen dat men geen geschikte leverancier voor u is. Als men maar transparant is. Voor u is het immers belangrijk om vooraf duidelijkheid te hebben over de manier waarop men voor u werkt en wie er voor u het klantcontact afhandelt.

Rekenwijze
Rekent men per gesprek, per bericht of per minuut?
En als een telefoonservice per gesprek rekent, zit daar een maximum gespreksduur aan vast?

Stel dat de gesprekken voor uw bedrijf in de praktijk een lange gespreksduur blijken te hebben, verandert er dan iets aan de tarieven?

Continuïteit dienstverlening
Een telefoonservice is voor u een achtervang en helpt u bij het borgen van uw continuïteit en bereikbaarheid. Maar hoe heeft een telefoonservice de eigen achtervang geregeld en daarmee de continuïteit van de dienstverlening?

Wat als er een stroomstoring is? Maakt men -op een veilige manier- back-ups?
En hoe is men voorbereid op de situatie dat er iets met het gebouw, waar de telefoondienst zich fysiek bevindt, gebeurt?